Điều kiện và điều khoản của VietnamAirlines

Các điều khoản chung

 1. Chương trình Bông Sen Vàng (sau đây gọi là Chương trình GLP) là tên gọi của Chương trình khách hàng thường xuyên của Vietnam Airlines, thông qua Chương trình này Vietnam Airlines cam kết dành cho Hội viên – những hành khách gắn bó nhất – các phần thưởng kinh tế và các ưu đãi dịch vụ tương xứng với đóng góp của Hội viên.
 2. Trung tâm Bông Sen Vàng (sau đây gọi là Trung tâm GLP) trực thuộc Vietnam Airlines là đơn vị thực hiện việc quản lý và điều hành toàn bộ Chương trình GLP.
 3. Bản Điều lệ này là cơ sở pháp lý giải quyết mọi quan hệ giữa Trung tâm GLP và Hội viên.
 4. Trung tâm GLP có quyền thay đổi bản Điều lệ này tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.
 5. Trung tâm GLP có quyền sửa đổi cấu trúc chương trình hoặc những lợi ích có được từ GLP tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.
 6. Trung tâm GLP có quyền tạm ngừng, chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Chương trình GLP tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.
 7. Hội viên có trách nhiệm đọc kỹ và được coi như mặc nhiên chấp nhận bản điều lệ này, đồng thời Hội viên phải tuân thủ chặt chẽ bản điều lệ này.
 8. Các khái niệm chính được sử dụng trong điều lệ:
  • Hội viên Chương trình (Hội viên): Một cá nhân đã Đăng ký tham gia Chương trình GLP và được Trung tâm GLP chấp nhận.
  • Dặm : Là đơn vị tính thưởng của Chương trình GLP, hội viên tích luỹ dặm  tại một tài khoản dặm của cá nhân thông qua việc mua và sử dụng các sản phẩm của Vietnam Airlines hoặc của các đối tác Chương trình.
  • Đối tác Chương trình: Là các doanh nghiệp mà Vietnam Airlines ký kết hợp đồng hợp tác nhằm cung cấp tới Hội viên những lợi ích bổ sung về dịch vụ hoặc kinh tế.

  • Hạng đặt chỗ được cộng dặm bao gồm các hạng đặt chỗ thương gia (C, D, J), hạng phổ thông đặc biệt (I, Z) và hạng phổ thông (Y, K, W, S, B, H, L, T, M).
  • Chuyến bay đủ điều kiện cộng dặm được mua ở hạng đặt chỗ và trên chuyến bay được phép cộng dặm. Chi tiết về các chuyến bay được phép cộng dặm được quy định tại mục “Tích luỹ dặm khi bay với Vietnam Airlines” của cuốn Hướng dẫn Hội viên.
  • Dặm xét hạng: Là dặm mà Hội viên tích luỹ được khi thực hiện các chuyến bay đủ điều kiện cộng dặm trên Vietnam Airlines hoặc các hãng hàng không trong SkyTeam trong kỳ xét hạng 12 tháng theo hệ số cộng dặm trong bảng tích luỹ dặm. Dặm xét hạng được sử dụng để xét danh hiệu Hội viên và lĩnh thưởng.
  • Dặm thưởng: Là dặm mà Hội viên tích lũy được khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của đối tác Chương trình GLP hoặc thông qua các chương trình khuyến mại và một số trường hợp khác. Dặm thưởng chỉ được sử dụng để lĩnh thưởng, không dùng để xét hạng hội viên.
  • Phần thưởng: Là sản phẩm bằng vật chất hoặc dịch vụ do Vietnam Airlines hay đối tác Chương trình cung cấp cho Hội viên thông qua việc khấu trừ dặm đã được tích luỹ trong tài khoản dặm của Hội viên. Việc trừ dặm lấy thưởng không ảnh hưởng đến việc xét hạng hội viên.
  • Kỳ xét hạng: Là những khoảng thời gian 12 tháng liên tục kể từ tháng hội viên gia nhập chương trình.
 9. Trung tâm GLP có quyền từ chối trả thưởng, thu hồi hay huỷ bỏ các phần thưởng đã cấp khi thấy rằng việc sử dụng phần thưởng vi phạm Điều lệ chương trình, trái với Điều lệ vận chuyển của Vietnam Airlines hoặc trái với các qui định liên quan khác của đối tác Chương trình.
 10. Trung tâm GLP không chịu trách nhiệm pháp lý về việc dặm của Hội viên, các phần thưởng hoặc ưu đãi dịch vụ dành cho Hội viên bị huỷ bỏ do việc sửa đổi quy định Chương trình hoặc chấm dứt hoạt động của Chương trình GLP.
 11. Trung tâm GLP có quyền bãi miễn danh hiệu Hội viên bất cứ thời điểm nào nếu phát hiện Hội viên vi phạm Điều lệ Chương trình.
 12. Các vi phạm Điều lệ Chương trình bao gồm (nhưng không giới hạn):
  • Lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích các phần thưởng, các trang thiết bị cơ sở vật chất Chương trình GLP đã dành cho hội viên.
  • Có những hành động gây thiệt hại cho Chương trình GLP, Vietnam Airlines, các đối tác Chương trình.
  • Có những hành động xúc phạm, hành hung nhân viên hàng không.
  • Có những hành động đe doạ đến an ninh hàng không.
  • Có những hành động khác mà Trung tâm GLP cho rằng đã vi phạm Điều lệ Chương trình.
 13. Trung tâm GLP không chịu trách nhiệm nếu Hội viên không nhận được các ưu đãi và lợi ích của Chương trình do việc ấn phẩm, thư tín gửi đến Hội viên bị thất lạc qua đường bưu điện.
 14. Mọi khiếu nại, yêu cầu bồi thường của Hội viên liên quan đến Chương trình GLP sẽ do Trung tâm GLP giải quyết. Sự giải thích và quyết định của Trung tâm GLP sẽ có giá trị cao nhất.
 15. Trung tâm GLP và Vietnam Airlines có quyền miễn trừ tư pháp đối với mọi kiện tụng, đòi bồi thường của Hội viên có liên quan đến Chương trình GLP.
 16. Trung tâm GLP được phép sử dụng những thông tin của Hội viên trong các trường hợp: phục vụ cho việc nghiên cứu thị trường, lên kế hoạch kinh doanh của Vietnam Airlines hoặc đối tác chương trình, gửi phần thưởng hay các ấn phẩm đến Hội viên mà không cần sự đồng ý của hội viên hoặc các trường hợp khác được Hội viên cho phép.

  Hội viên chương trình

 17. Tất cả các cá nhân từ 2 tuổi trở lên, không giới hạn về quốc tịch, có quyền công dân, có địa chỉ thư tín tại các khu vực địa lý được áp dụng và không trái với luật pháp của nước sở tại đều có thể trở thành Hội viên Chương trình GLP. Tuy nhiên các cá nhân dưới 18 tuổi cần phải có thông tin về người giám hộ khi đăng ký tham gia chương trình.
  Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không được phép tham gia Chương trình với tư cách  một cá nhân.
 18. Để trở thành Hội viên, cá nhân cần truy cập vào trang Web của chương trình www.vietnamairlines.com  và làm theo hướng dẫn để gia nhập chương trình khách hàng thường xuyên Bông Sen Vàng.
 19. Cá nhân xin gia nhập sẽ trở thành Hội viên Đăng ký của GLP khi Đơn gia nhập trực tuyến được Trung tâm GLP chấp nhận. Sau khi đăng ký thành công trên trang web của Chương trình, Hội viên sẽ trở thành Hội viên Đăng ký và nhận được một số thẻ chính thức. Hội viên hãy xuất trình số thẻ này mỗi khi mua vé và làm thủ tục chuyến bay.
 20. Trung tâm GLP có quyền từ chối Đơn gia nhập khi không có đầy đủ các thông tin cần thiết hay cá nhân xin gia nhập không hội đủ các điều kiện trở thành Hội viên Chương trình.
 21. Khi có sự thay đổi các thông tin đã cung cấp trong Đơn gia nhập ban đầu, Hội viên có trách nhiệm thông báo đến Trung tâm GLP trong thời gian sớm nhất có thể hoặc hội viên tự thay đổi các thông tin trong hồ sơ trên trang web của Chương trình. Trung tâm GLP không chịu trách nhiệm nếu các ấn phẩm, các phần thưởng gửi tới Hội viên bị thất lạc do sự chậm trễ trong việc thông báo thay đổi thông tin gây ra.
 22. Hội viên sẽ được cấp thẻ tương ứng với danh hiệu Hội viên. Mỗi Hội viên chỉ có duy nhất 01 số thẻ chính thức khi tham gia Chương trình. Thẻ hội viên chính thức là thẻ bằng nhựa có dập nổi tên Hội viên và số thẻ.
 23. Mỗi Hội viên chỉ có một tài khoản duy nhất để lưu trữ số dặm tích luỹ từ mọi hoạt động của Hội viên: cộng dặm hoặc khấu trừ dặm khi lấy thưởng.
 24. Trung tâm GLP sẽ xác định cho mỗi Hội viên một số đặc danh riêng, gọi là số PIN. Số PIN được sử dụng như một mã khoá (password) để bảo đảm an toàn cho tài khoản của hội viên, hội viên phải cung cấp số PIN khi  thay đổi các thông tin cá nhân và yêu cầu cấp thưởng hoặc làm mật mã để truy cập vào tài khoản hội viên qua Internet. Hội viên phải giữ bí mật số PIN của mình. Trung tâm GLP không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do việc số PIN bị tiết lộ bởi Hội viên.
 25. Danh hiệu hội viên: Hội viên được công nhận là Hội viên hạng thẻ Bạc, hạng thẻ Titan, hạng thẻ Vàng hoặc Bạch kim trên cơ sở số dặm xét hạng Hội viên tích luỹ trong kỳ xét danh hiệu hội viên. Trừ hạng thẻ Bạc có thời hạn vĩnh viễn, sau mỗi kỳ xét hạng Hội viên được cấp thẻ miễn phí một lần. Sau đó, nếu hội viên làm mất thẻ hoặc do việc thay đổi địa chỉ của hội viên mà thẻ không đến được tay hội viên, Trung tâm GLP sẽ cấp lại thẻ cho hội viên mức lệ phí 2.000 dặm.
 26. Danh hiệu  hội viên chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian là 12 tháng của kỳ xét hạng. Tuỳ thuộc vào số dặm xét hạng hội viên tích luỹ được trong tài khoản tại kỳ xét hạng mà danh hiệu hội viên có thể bị thay đổi.
 27. Danh hiệu hội viên, thẻ hội viên, dặm tích luỹ của hội viên không được phép chuyển nhượng, thừa kế, hoặc thế chấp.
 28. Thẻ hội viên chỉ được phép sử dụng bởi chính Hội viên. Mặc dù đã được cấp cho Hội viên nhưng thẻ hội viên vẫn là tài sản của Vietnam Airlines, trong trường hợp cần thiết Trung tâm GLP có quyền thu hồi lại.
 29. Trường hợp thẻ bị thất lạc thì Hội viên phải thông báo kịp thời bằng thư, fax hoặc email gửi về Trung tâm GLP.
 30. Trung tâm GLP có quyền bãi miễn danh hiệu hội viên trong các trường hợp như Hội viên vi phạm nghiêm trọng Điều lệ chương trình, Hội viên tự nguyện xin rút không tham gia GLP, Hội viên bị chết v.v. Trong mọi trường hợp, khi danh hiệu hội viên bị bãi miễn thì toàn bộ số dặm còn lại trong tài khoản sẽ bị huỷ bỏ.

  Dặm và tích luỹ dặm

 31. Hội viên đăng ký chỉ được cộng dặm vào tài khoản khi thực hiện các chuyến bay và hạng ghế được cộng dặm của Vietnam Airlines và các đối tác nằm trong liên minh hàng không SkyTeam. Những chuyến bay thực hiện trước khi hội viên tham gia Chương trình sẽ không được phép cộng dặm.
  Hội viên hạng Bạc, hội viên hạng Titan, hội viên hạng Vàng và Bạch kim được cộng dặm khi thực hiện các chuyến bay được cộng dặm và trên hạng ghế được cộng dặm của Vietnam Airlines và/hoặc khi sử dụng dịch vụ của đối tác chương trình Bông Sen Vàng.
  Dặm thưởng cũng có thể được tích lũy trong các đợt thưởng dặm khuyến mại hoặc một số chương trình đặc biệt khác của Vietnam Airlines.
  Tuy nhiên, nếu hội viên của GLP đồng thời là hội viên của chương trình khách thường xuyên khác của các đối tác chương trình thì hội viên đó chỉ được phép cộng dặm vào tài khoản của một chương trình hành khách thường xuyên cho mỗi chuyến bay.
 32. Khi Hội viên sử dụng chuyến bay được cộng dặm thì số dặm sẽ được tính dựa trên cơ sở khoảng cách tính bằng dặm (Mile) giữa điểm đầu và điểm cuối của chuyến bay.
  Hội viên cần tìm hiểu rõ cách tính dặm trên Bản tin và trang Web của Chương trình GLP.
 33. Dặm  chỉ được cộng vào tài khoản của Hội viên cho các chuyến bay được cộng dặm hay các dịch vụ đủ tiêu chuẩn cộng dặm đã được thực hiện bởi chính hội viên.
 34. Mỗi chuyến bay chỉ được cộng dặm một lần. Những vé đã mua nhưng không được sử dụng hoặc đã được hoàn trả thì không được cộng dặm.
 35. Dặm được cộng tương ứng với hạng ghế hay hạng dịch vụ Hội viên đã trả tiền mua. Dặm không phụ thuộc vào hạng ghế hay hạng dịch vụ Hội viên thực tế sử dụng trên chuyến bay.
 36. Để được cộng dặm, Hội viên phải thông báo số thẻ khi đặt chỗ cho chuyến bay và xuất trình thẻ khi làm thủ tục lên máy bay hay sử dụng các sản phẩm hay dịch vụ được cộng dặm khác của các đối tác Chương trình.
 37. Đối với những chuyến bay được cộng dặm nhưng bị huỷ hoặc chậm chuyến vì các lý do như thời tiết, kỹ thuật, hay các điều kiện bất thường khác mà Hội viên không thực hiện hoặc không thể thực hiện được chuyến bay đó thì không được cộng dặm.
  Tuy nhiên, nếu Hội viên được chuyển sang các chuyến bay được cộng dặm khác thì dặm sẽ được cộng cho các chuyến bay thực tế đó.
 38. Dặm tích lũy của hội viên sẽ có giá trị nhận thưởng cho đến ngày cuối cùng (28, 29, 30 hoặc 31) của tháng cuối cùng của kỳ xét hạng, 2 năm sau khi hội viên tích luỹ được số dặm đó. Hội viên có thể kết hợp dặm tích luỹ được giữa các năm khác nhau để lấy thưởng. Sau thời hạn đó, những dặm chưa được quy đổi thành phần thưởng sẽ không còn giá trị sử dụng.
 39. Dặm không được phép chuyển nhượng, mua bán, thừa kế, kết hợp với dặm thưởng tại các tài khoản khác. Dặm không có giá trị về tiền và không thể đổi ra tiền (trừ trường hợp mua của Chương trình và cho tặng dặm của chương trình giữa các hội viên với các điều kiện và chi phí như đã quy định ở phần Mua và cho tặng dặm GLP)
 40. Dặm đã khấu trừ để trả thưởng thì không được hoàn lại tài khoản cho dù phần thưởng đó có được sử dụng hay không.
 41. Mức dặm cần thiết để yêu cầu vé thưởng cho trẻ em trên 2 tuổi sẽ tương đương với mức dặm khấu trừ đối với cùng loại vé dành cho người lớn.
 42. Theo định kỳ, Trung tâm GLP sẽ thông báo số dặm đã tích luỹ trong tài khoản đến từng Hội viên. Nếu có những sai lệch trong Thông báo tài khoản so với thực tế thì Hội viên cần gửi khiếu nại tới Trung tâm GLP kèm theo các chứng từ cần thiết theo qui định (bản sao cuống vé hoặc số vé điện tử, thẻ lên máy bay gốc, bản sao hoá đơn có tên hội viên sử dụng sản phẩm dịch vụ của các đối tác Chương trình).
  • Thời hạn khiếu nại chỉ có hiệu lực trong vòng 1 năm sau ngày thực hiện chuyến bay với Vietnam Airlines hoặc 6 tháng sau ngày sử dụng hàng hoá dịch vụ của các Đối tác Chương trình. Đối với các hãng hàng không đối tác, thời hạn được phép khiếu nại tuỳ vào từng hợp đồng hợp tác giữa VN và đối tác (xem chi tiết trong mục Tích luỹ dặm khi bay với các hãng hàng không đối tác).

   Phần thưởng của GLP

 43. Phần thưởng của GLP bao gồm:
  • Vé thưởng trên Vietnam Airlines hoặc các đối tác Chương trình.
  • Vé thưởng nâng hạng ghế mà trong đó tất cả các hành trình ghi trên vé máy bay có hãng vận chuyển là Vietnam Airlines (VN).
  • Vé thưởng hành lý quá cước cho các hành trình đi trên VN
  • Các loại sản phẩm, dịch vụ khác được cung cấp bởi Vietnam Airlines hoặc các đối tác Chương trình.
 44. Phần thưởng được cấp trên cơ sở khấu trừ dặm trong tài khoản của Hội viên.
 45. Trường hợp phần thưởng là các loại vé thưởng, vé thưởng nâng hạng ghế, Vé thưởng hành lý quá cước trên các chuyến bay của Vietnam Airlines hoặc các hãng hàng không khác là đối tác Chương trình thì số dặm bị khấu trừ sẽ được tính dựa trên khoảng cách tính bằng dặm của hành trình. Trường hợp phần thưởng là các sản phẩm, dịch vụ của các đối tác Chương trình không phải là hãng hàng không thì số dặm bị khấu trừ sẽ được tính quy đổi vào từng sản phẩm, dịch vụ cụ thể khác nhau.
  Hội viên có trách nhiệm tìm hiểu cách khấu trừ dặm để đổi lấy phần thưởng trên các ấn phẩm của Chương trình GLP.
 46. Chỉ Hội viên hạng thẻ Bạc trở lên mới có thể yêu cầu khấu trừ dặm lấy phần thưởng. Dặm đổi lấy phần thưởng phải được tích luỹ trong cùng một tài khoản dặm của Hội viên. Chỉ những dặm còn hiệu lực sử dụng mới được đổi lấy phần thưởng.
 47. Nhóm nhận thưởng: Thông qua Đơn chỉ định nhóm nhận thưởng, Hội viên hạng thẻ Vàng và Bạch kim được quyền chỉ định một nhóm tối đa là 7 người lập thành Nhóm nhận thưởng. Hội viên sẽ khấu trừ dặm trong tài khoản của mình để đổi lấy phần thưởng cho những người có tên trong danh sách nhóm nhận thưởng. Nhóm nhận thưởng có thể được thay đổi hoặc chỉ định miễn phí một lần trong một năm lịch. Nếu Hội viên thay đổi hoặc chỉ định thêm hơn một lần trong năm lịch thì sẽ bị khấu trừ là 3000 dặm trong tài khoản của mình cho mỗi lần thay đổi hoặc chỉ định thêm thành viên trong nhóm nhận thưởng.
 48. Khi yêu cầu phần thưởng, hội viên cần đặt chỗ, điền đầy đủ thông tin và ký vào bản Yêu cầu cấp thưởng, sau đó gửi thư, fax hoặc thư điện tử về Trung tâm GLP hoặc Phòng vé gần nhất của Vietnam Airlines cùng với một bản sao Chứng minh thư nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu của Hội viên.
  Trung tâm GLP, phòng vé gần nhất của Vietnam Airlines, hoặc các VPCN của Vietnam Airlines tại nước ngoài phải nhận được Yêu cầu cấp thưởng của Hội viên ít nhất 10 ngày trước ngày dự định thực hiện hành trình bay bằng vé thưởng. Lưu ý chỉ rõ địa chỉ phòng vé của Vietnam Airlines mà Hội viên muốn nhận thưởng và điền chính xác địa chỉ thư điện tử mà Hội viên đang sử dụng để nhận được các thông tin liên quan đến tình trạng vé thưởng, Giấy cấp thưởng.
 49. Chỗ dành cho vé thưởng tuỳ thuộc vào tình trạng còn chỗ của hạng ghế dành cho vé thưởng. Hội viên cũng có thể lấy thưởng trong các thời gian cao điểm. Hội viên sẽ được thông báo trước các thời gian cao điểm của từng chuyến bay trên các ấn phẩm của Chương trình.
 50. Trung tâm GLP sau khi nhận được Yêu cầu cấp thưởng của Hội viên sẽ căn cứ vào số dặm trong tài khoản dặm và khả năng cung ứng thực tế để xem xét cấp thưởng cho Hội viên. Trường hợp không chấp nhận trả thưởng, Trung tâm GLP sẽ có thông báo tới Hội viên trong thời gian sớm nhất.
 51. Nếu yêu cầu cấp thưởng được chấp nhận, Trung tâm GLP sẽ gửi Mã số cấp thưởng điện tử và các thông tin liên quan khác đến địa chỉ thư điện tử của Hội viên ngay sau khi Yêu cầu cấp thưởng của Hội viên được phê duyệt;
  Hội viên thông báo Mã số cấp thưởng điện tử, thẻ hội viên và CMND (hoặc Hộ chiếu)  tại phòng vé Vietnam Airlines được chỉ định để nhận vé thưởng hoặc Phiếu thưởng khách sạn.

  Trường hợp Hội viên không trực tiếp đi nhận thưởng, Hội viên có thể uỷ quyền cho người khác nhận thay bằng cách điền đầy đủ thông tin vào Giấy uỷ quyền. Người được uỷ quyền phải xuất trình CMND (hoặc Hộ chiếu) cùng với Giấy uỷ nhiệm nhận thưởng, Mã số cấp thưởng điện tử, và CMND (hoặc Hộ chiếu) cùng với thẻ của Hội viên để nhận vé thưởng.

  Nếu 3 đến 7 ngày sau khi gửi Yêu cầu cấp thưởng mà không nhận được thông tin gì về tình trạng phần thưởng, Hội viên cần liên hệ lại với Trung tâm GLP, phòng vé gần nhất của Vietnam Airlines, hoặc các VPCN của Vietnam Airlines tại nước ngoài để kiểm tra thông tin.

  Nếu Hội viên muốn Yêu cầu cấp thưởng trừ cước dịch vụ MobiFone, loại Yêu cầu cấp thưởng này sẽ không được phép huỷ và được trừ cước cho tháng tới khi yêu cầu cấp thưởng của Hội viên được phê duyệt.

 52. Quy định về hành trình cho vé thưởng và cách tính dặm khấu trừ cho một vé thưởng  được áp dụng như sau:
  • Vé thưởng của chương trình Bông Sen Vàng là một hành trình gồm một hoặc nhiều chặng bay.
  • Hành trình bay có thể là hành trình đơn hoặc hành trình khứ hồi.
  • Để trừ dặm cho một hành trình đơn, hành trình đấy phải thoả mãn các điều kiện :
   • Ngoài điểm đến cuối cùng hành trình chỉ có tối đa một điểm dừng dưới 24 tiếng nếu trong ngày không có chuyến bay thẳng.
   • Điểm xuất phát, điểm dừng và điểm đến cuối cùng không được vượt quá 2 vùng trả thưởng
  • Ví dụ về hành trình đơn trừ dặm theo điểm đầu điểm cuối
   • HAN-CDG
   • HAN-x/SGN-CDG
  • Để trừ dặm cho một hành trình khứ hồi, hành trình đó phải thỏa mãn các điều kiện dưới đây:
   • Điểm xuất phát và điểm quay về phải thuộc cùng một Quốc gia
   • Có tối đa 4 chặng bay
   • Cho phép tối đa 1 điểm dừng trên 24 tiếng và 1 điểm dừng dưới 24 tiếng, hoặc 2 điểm dừng dưới 24 tiếng ngoài điểm đến cuối cùng
   • Điểm xuất phát, điểm dừng và điểm đến cuối cùng thuộc không quá 2 vùng trả thưởng
   • Không có chặng bay mở
  • Ví dụ về hành trình khứ hồi trừ dặm theo điểm đầu điểm cuối
   • HAN-CDG-HAN
   • HAN-CDG-SGN-HAN
   • HAN-X/SGN-CDG-FRA-HAN
   • HAN-X/SGN-CDG-X/SGN-HAN
   • HAN-CDG-AMS-X/BKK-SGN
  • Nếu hành trình trả thưởng vượt quá 2 vùng thì số dặm phải trừ sẽ là tổng cộng số dặm trừ cho từng hành trình đơn hoặc/và khứ hồi thoả mãn quy định trên
  • Ví dụ về hành trình kết hợp trừ dặm theo tổng số dặm trừ cho nhiều hành trình đơn hoặc khứ hồi
   • HAN-DAD-NHA-SGN: Tách thành 3 hành trình đơn để trừ dặm: HAN-DAD; DAD-NHA và NHA-SGN
   • HAN-x/SGN-CDG-LON: Tách thành 2 hành trình đơn để trừ dặm: HAN-x/SGN-CDG và CDG-LON
   • HAN-x/CDG-NYC: Tách thành 2 hành trình đơn để trừ dặm: HAN-CDG và CDG-NYC
   • HAN-x/SGN-CDG-FRA-SGN-HAN: Tách thành 2 hành trình khứ hồi và đơn để trừ dặm HAN-x/SGN-CDG-FRA-SGN và SGN-HAN
   • SGN-x/TPE-LAX-x/TPE-SGN: Tách thành 2 hành trình khứ hồi để trừ dặm: SGN-TPE-SGN và TPE-LAX-TPE
  • Số dặm khấu trừ cho một hành trình đơn bằng ½ số dặm khấu trừ cho một hành trình khứ hồi được qui định tại các bảng trả thưởng trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và bảng trả thưởng trên các chuyến bay của các hãng hàng không trong SkyTeam.
 53. Hành trình vé thưởng có chặng bay của các hãng hàng không thuộc SkyTeam hoặc kết hợp các hãng hàng không thuộc SkyTeam và các chuyến bay của VN phải khấu trừ dặm theo số dặm yêu cầu trong Bảng trả thưởng dành cho những hành trình trên các hãng hàng không thuộc SkyTeam.
 54. Khi đi bằng vé thưởng trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác, Hội viên hạng Vàng và Bạch kim được phép yêu cầu 1 vé thưởng cho trẻ em dưới 2 tuổi có tên trong danh sách nhận thưởng đi cùng với vé thưởng của hội viên mà không bị khấu trừ dặm.
 55. Các trường hợp Giấy cấp thưởng (Voucher) hết hạn hoặc hội viên muốn thay đổi các chi tiết sau khi Giấy cấp thưởng đã xuất ra sẽ được xử lý như sau:
  • Giấy cấp thưởng hết hạn được cấp lại một lần với điều kiện hết hạn không quá 30 ngày. Trong trường hợp này, hội viên sẽ bị trừ điểm lệ phí theo các mức sau:
   • Yêu cầu cấp thưởng dưới 50.000 dặm: Trừ 3.000 dặm là lệ phí.
   • Yêu cầu cấp thưởng từ 50.000 dặm trở lên: Trừ 6.000 dặm là lệ phí.
  • Giấy cấp thưởng đã được cấp, còn hạn nhưng Hội viên yêu cầu thay đổi các chi tiết như: đổi tên, đổi hành trình và đổi hạng ghế thì được cấp lại với mức lệ phí như sau:
   • Yêu cầu cấp thưởng cũ dưới 50.000 dặm: Trừ 3.000 dặm là lệ phí.
   • Yêu cầu cấp thưởng cũ từ 50.000 dặm trở lên: Trừ 6.000 dặm là lệ phí.
   • Nếu yêu cầu cấp thưởng mới có số dặm khấu trừ nhiều hơn so với yêu cầu cấp thưởng cũ thì phần dặm chênh lệch sẽ được trừ thêm vào tài khoản của hội viên.
   • Nếu yêu cầu cấp thưởng mới có số dặm khấu trừ ít hơn so với yêu cầu cấp thưởng cũ thì phần dặm chênh lệch sẽ không được truy hoàn lại vào tài khoản hội viên
  • Giấy cấp thưởng đã được cấp và còn hạn sử dụng nhưng chưa đổi thành vé thưởng thì được phép truy hoàn lại vào tài khoản của hội viên với lệ phí bằng 50% số dặm đã trừ trên giấy cấp thưởng.
 56. Vé thưởng một khi đã xuất sẽ chỉ được phép thay đổi ngày giờ bay (nếu còn chỗ và không bị hạn chế về mùa), không được chuyển đổi hãng vận chuyển, thay đổi hành trình, gia hạn hiệu lực hoặc trả thêm tiền để nâng hạng ghế.
 57. Trong trường hợp không sử dụng vé thưởng còn hạn, hội viên được lấy lại các khoản thuế và lệ phí và không phải trả lệ phí hoàn vé. Tuy nhiên hội viên không được hoàn dặm đã khấu trừ để lấy vé thưởng.
 58. Phần thưởng trên các đối tác phi hàng không chỉ được phép thay đổi ngày giờ sử dụng mà không được phép gia hạn hiệu lực, truy hoàn lại dặm vào tài khoản hoặc trả thêm tiền để nâng hạng.
 59. Vé thưởng nâng hạng ghế (mà trong đó tất cả các hành trình ghi trên vé máy bay có hãng vận chuyển là Vietnam Airlines – VN) chỉ có giá trị sử dụng khi và chỉ khi đi kèm với vé mua hạng phổ thông còn giá trị sử dụng và có hạng đặt chỗ thuộc các hạng đặt chỗ được cộng dặm do chương trình GLP qui định.
 60. Vé thưởng không được chuyển đổi hãng vận chuyển, thay đổi hành trình, gia hạn hiệu lực, hoàn trả và cấp lại khi mất nhưng được phép thay đổi chuyến bay, ngày bay, giờ bay miễn phí (lưu ý các hạn chế về mùa cao điểm).
  Vé thưởng nâng hạng ghế phải tuân thủ các điều kiện hạn chế của vé mua hạng phổ thông tương ứng. Trong trường hợp vé mua được phép gia hạn, vé thưởng nâng hạng ghế cũng được gia hạn miễn phí theo thời hạn tương ứng của vé mua. Trong trường hợp vé mua được thay đổi hành trình trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thách, vé thưởng nâng hạng ghế được phép thay đổi hành trình tương ứng theo vé mua, miễn lệ phí. Nếu số dặm khấu trừ cho hành trình mới nhiều hơn so với hành trình cũ thì phần dặm chênh lệch sẽ được trừ thêm vào tài khoản của hội viên. Nếu số dặm khấu trừ cho hành trình mới ít hơn so với hành trình cũ thì phần dặm chênh lệch sẽ không được truy hoàn lại vào tài khoản hội viên.
 61. Giấy cấp thưởng có giá trị 45 ngày kể từ ngày phát hành, các loại vé thưởng  có giá trị 1 năm kể từ ngày phát hành, trừ các trường hợp khuyến mại sẽ áp dụng thời hạn riêng.
 62. Trung tâm GLP không chịu trách nhiệm nếu vé thưởng đã phát hành nhưng bị thất lạc do lỗi của Hội viên.
 63. Các loại phần thưởng của GLP không được trao đổi, chuyển nhượng, thừa kế hay sử dụng sai mục đích.
 64. Hội viên GLP khi sử dụng vé thưởng được đăng ký các loại dịch vụ đặc biệt mà Vietnam Airlines có phục vụ trên chuyến bay theo đúng các quy định hiện hành của VN áp dụng đối với vé mua. Trường hợp trả thưởng trên những chuyến bay của hãng hàng không đối tác, hội viên GLP phải tuân theo những quy định của hãng hàng không đối tác đang áp dụng cho hội viên sử dụng vé thưởng đăng ký sử dụng dịch vụ đặc biệt.
 65. Hội viên hoặc người sử dụng phần thưởng có trách nhiệm trả các khoản thuế do nhà chức trách quy định hay các chi phí phát sinh khác liên quan đến việc sử dụng phần thưởng.
 66. Trung tâm GLP không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc không thể cấp thưởng hoặc phần thưởng bị huỷ bỏ do ngừng quan hệ hợp tác với các đối tác, thay đổi lịch bay, thay đổi chính sách trả thưởng của các đối tác chương trình, không đặt được chỗ cho vé thưởng do tình trạng chỗ trên chuyến bay hay các lý do bất khả kháng khác.
 67. Trung tâm GLP không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Hội viên về việc từ chối trả thưởng và xử lý các tài khoản dặm GLP của Hội viên trong trường hợp phát hiện ra các lỗi cộng dặm sai hoặc mua bán vé thưởng.
 68. Trung tâm GLP không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Hội viên trong việc cung cấp một phần hoặc toàn bộ các ưu đãi của chương trình dành cho Hội viên trong các trường hợp bất khả kháng.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *